פריט ידע אבני דרך לפיתוח אוריינות דיגיטלית לגילי 5-ב

פריט ידע אבני דרך לפיתוח אוריינות דיגיטלית לגילי 5-ב

קפיצה אל: ניווט, חיפושאתיקה ומוגנות

פעולות אבני דרך התפתחותיות בטווח הגילים
 • לגלות אחריות אישית למניעת פגיעה באחרים
להימנע משינוי או מפגיעה במידע שהועלה על ידי אחר לרשת ולהימנע מפרסום מידע אישי על מישהו ללא רשותו לזהות בריונות רשת ופגיעה בפרטיות ולהכיר כלים בית ספריים לדיווח
 • לגלות מודעות להשפעות ולהשלכות של עקבות דיגיטליים
להבין שמידע ברשת משאיר עקבות דיגיטליים
 • לגלות מודעות לסכנות ברשת ולשמור על כללי בטיחות
להכיר דרכים נפוצות לשמירה על פרטיות ברשת

להבחין בין אתרים בעלי תוכן ראוי או תואם גיל לעומת אתרים בעלי תוכן לא ראוי או שאינו תואם גיל

להימנע ממסירת פרטים אישיים
 • להכיר אמצעי הגנה מפני נוזקות
להכיר את הסכנות בהורדת קבצים או בכניסה לקישורים ממקור בלתי ידוע
 • להתנהל ברשת באופן הגון ומכבד
לדווח על בריונות ועל פגיעה בפרטיות בכלי הדיווח הבית ספריים
 • לשמור על זכויות יוצרים
לשמור על זכויות יוצרים – להימנע מהעתקה, מהפצה ומשימוש בתוכן שיצר אחר מבלי לתת לו קרדיט ומבלי לקבל רשות

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).


צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית

פעולות אבני דרך התפתחותיות בטווח הגילים
 • להעריך את האיכות ואת האמינות של מסרים באמצעי המדיה הדיגיטליים באמצעות זיהוי המאפיינים של המידע הנמסר
לגלות מודעות לקיומן של רמאויות רווחות ולהבין שלא כל מה שנמסר באמצעי המדיה הדיגיטליים אמין להבין שהמסר מושפע מהמדיום ומאופן ההצגה
 • להתמצא במרחב המקוון ולהכיר את מאפייני המדיה הדיגיטלית
לאתר אתרים נפוצים (כגון ויקיפדיה, יוטיוב, אתר בית הספר) ולגלוש בהם
 • ליצור תוכן מולטימדיה באמצעות כלים דיגיטליים שונים
 • לקדם תקשורת בינאישית וקבוצתית ולהעביר מסרים באופן יעיל ומותאם לצרכים
להכיר אופנויות שונות של העברת מידע: טקסטואלית, קולית, חזותית (סטילס, וידיאו) לערוך טקסט בתוך מסמך, לשלב בין טקסט לתמונה/איור בהתאם לגודל המסמך ולעימוד הפריטים בו

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).


שיתופיות

פעולות אבני דרך התפתחותיות בטווח הגילים
לאתר שותפים פוטנציאליים לצרכים מגוונים
לבנות ולנהל זהות דיגיטלית בהקשרי למידה, עבודה ופנאי, להבין את הקשר בין הזהות הדיגיטלית לזהות הממשית ולגלות מודעות להשפעות ולהשלכות של אופני ההתבטאות וההצגה העצמית במרחב הדיגיטלי
ליצור ולנהל קשרים חברתיים ומקצועיים ברשת להתאים את המסר והנימה למטרה ולנמען בתקשורת מקוונת
לשתף ידע ורעיונות ולקחת חלק ביצירה שיתופית באמצעות כלים שיתופיים להכיר כלים ויישומים לשיתוף מידע, תוכן ונתונים (סינכרוני ואסינכרוני) בהקשרים שונים (למשל לימודיים, חברתיים) לגלות מוכנות לשתף מידע ולהשתתף בשיח שדן במידע (מילולי או חזותי)

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).


תפעול ופתרון בעיות

פעולות אבני דרך התפתחותיות בטווח הגילים
 • להשתמש ביישומים דיגיטליים ובממשקים שונים
לפתוח ולהשתמש ביישומים נפוצים: מעבד תמלילים – כתיבת טקסט בהקלדה, שימוש בסמן, שימוש בכפתור "בטל"; עיצוב גופן – סוג, גודל, צבע, הדגשה, קו תחתון; עיצוב טקסט – יישור, מרווח בין שורות, מעבר לשורה חדשה; עריכת טקסט – גזירה, העתקה, הדבקה, מחיקה; פריסת עמוד – כיוון, אורך/רוחב; הוספה – תמונה מתיקייה, כולל חיפוש תמונה מתאימה, שילובה בדף באמצעות "עיצוב אובייקט" ו"גלישת טקסט"
 • להשתמש ביעילות בסביבות עבודה ובענן בהתנהלות השוטפת
לערוך התאמות קלות לסביבה הדיגיטלית (כגון התאמת גודל גופן, בחירת רקע, בחירת אווטר)

לנהל קבצים (איתור, שינוי מיקום, פתיחה, סגירה, שמירה)

לפתוח יישומים בשולחן העבודה ולהיכנס לאתר הבית ספרי, למרחב הכיתתי או לסביבה לימודית מקוונת באמצעות שם וסיסמה ולהשתמש בסרגלי הניווט

לגלוש ביעילות בדפדפן – לדוגמה לאתר אתרים, לפתוח אותם ולגלוש בהם, להפעיל יישומים, לצפות בסרטונים, לשמור אתרים נבחרים, להיכנס למשימות ולבצען ולקבוע מרחק מתצוגה
 • להשתמש במגוון רכיבי חומרה ותוכנות
להכיר ולתפעל מכשירים דיגיטליים עדכניים ומותאמים לגילן: מחשב –הדלקה וכיבוי; חלונות – פתיחה, סגירה, הגדלה, הקטנה; טאבלט – הדלקה, כיבוי, הכרת מקלדת וירטואלית

להכיר ולתפעל מוצרי חומרה היקפיים מתאימים: הכרת המקלדת – מקשי שפת אם ומקשים מיוחדים; שימוש בעכבר – הסמן, גלילה, עכבר שמאלי/ימני;

מערכת שמע – תפעול רמקול, אוזניות, מיקרופון
 • ללמוד באופן עצמאי ברשת
לתפעל  סביבות למידה מותאמות גיל המשלבות אמצעי מדיה שונים ולהשתתף בהן להפעיל משחקים אינטראקטיביים ולהשתתף בהם בסביבות למידה המשלבות סרטוני וידיאו תואמי גיל, (לדוגמה צפייה בשיעורי אקדמיה ברשת, משחק עם בן זוג בסביבת משחק מקוונת)
 • לפתור בעיות בסיסיות ברכיבי חומרה ובתוכנות
להכיר בעיות טכניות בסיסיות (כגון מכשיר שאינו מגיב, בעיית חיבור לרשת) במכשירים דיגיטליים ודרכים לפתרונן

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).