מיומנויות מיומנויות גופניות

מיומנויות מיומנויות גופניות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).

באופן מסורתי, הדגישו בתי ספר את חשיבותם של הישגים אקדמיים, ותחום החינוך הגופני נדחק לשוליים. עם זאת, לחינוך גופני יש ערך רב בהתפתחות ההוליסטית של הילד, ובכלל זה גם בהתפתחות הקוגניטיבית, המנטלית והחברתית. חינוך גופני והשתתפות בפעילות גופנית מאפשרים לתלמידים, אשר מבלים שעות הולכות וגדלות מול המסכים, להיות פעילים יותר בתוך ומחוץ לבית הספר. הרגלים של פעילות גופנית המוטמעים בתקופת בית הספר עשויים להסגיל אותם ההרגלים מחוץ לשעות בית הספר וגם בחיי הבוגר בעתיד. לרמת פעילות זו השלכות קריטיות על בריאות ועל תחלואה עתידיים.

אוריינות גופנית משפיעה לחיוב גם על חיי החברה של התלמידים ותורמת לפיתוחם של קשרים חברתיים. הפעילות הגופנית מגבירה תחושת שייכות והיא אמצעי להעצמה של אוכלוסיות מוחלשות. פעילות גופנית קבוצתית תורמת לפיתוח מיומנויות חברתיות ומסייעת במניעה של בידוד חברתי לאורך זמן. במישור התוך-אישי, פעילות גופנית מקושרת לרמות גבוהות של שביעות רצון כללית מהחיים ולשיעורים נמוכים יותר של דיכאון וחרדה, משפרת הערכה עצמית ותחושת מסוגלות ועוזרת להתמודד עם קשיים פסיכולוגיים שונים.

פעילות גופנית היא פן אחד של אורח חיים בריא. ישנה חשיבות רבה לא רק בעצם הפעילות הגופנית, אלא בהבנת הגוף, בהכרת עקרונות של תזונה נכונה, בזהירות מפני מסיכונים בריאותיים ובשמירה על איזון בתחומים השונים של החיים. באופן כללי, שמירה על אורח חיים בריא לא זו בלבד משפרת את המצב הבריאותי, אלא מקושרת גם לתפקודים קוגניטיביים טובים יותר.

בעידן של מידע נגיש ולא תמיד אמין על נושאים בריאותיים, יש גם חשיבות ליכולת לסנן מידע כדי להשיג מידע בריאותי אמין. יכולת זו קשורה לתדירות אשפוזים נמוכה, לרמות נמוכות של דיכאון ולהתמודדות טובה יותר עם מחלות ולרמות נמוכות יותר של שימוש בחומרים מסוכנים, עישון ובעיות התנהגות.