מיומנויות הלומד העצמאי

מיומנויות הלומד העצמאי

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

השינויים המדעיים והטכנולוגיים המהירים אשר מאפיינים את העת הנוכחית, מציבים אתגרים חדשים להשתלבות מיטבית בשוק התעסוקה. הקצב המהיר של התפתחויות טכנולוגיות וגילויים מדעיים מייצר פער בין הידע והכישורים הנרכשים בבית הספר ובמסגרות ההמשך לבין הידע והכישורים הנדרשים על ידי מעסיקים. במקביל, התחרותיות הגבוהה במשק לצד הזמינות הגבוהה של ידע, חומרי לימוד וקורסים מקוונים מגדילות את ציפיות המעסיקים ולכן גם את דרישות הקדם הנחוצות למציאת תעסוקה איכותית ולשיפור כושר ההשתכרות. כדי לאפשר לבוגרי מערכת החינוך למצות את הפוטנציאל שלהם ולמקסם את הזדמנויותיהם בשוק התעסוקה, יש לפתח אצלם את היכולת להיות לומדים עצמאיים. בוגרים אשר יודעים ללמוד באופן עצמאי ואשר נוטלים אחריות על עיצוב זהותם, התפתחותם וסביבתם, ישכילו לנצל את המגוון הרחב של אפשרויות פיתוח הידע והכישורים והעמקתם ולהתאים את עצמם לדרישות המשתנות תדיר של שוק התעסוקה.

על מנת שבוגרי מערכת החינוך ידעו ללמוד באופן עצמאי ולהשיג את מטרותיהם הלימודיות בהצלחה, עליהם להיות מסוגלים, בין היתר, להניע עצמם לפעולה מאומצת, ללא ההנחיה, התמיכה, הדחיפה והעידוד של גורמים חיצוניים, למצוא מקורות מידע מגוונים, להבחין בין עיקר וטפל ולצרוך מידע באופן ביקורתי ויצירתי. לשם זאת עליהם להחזיק באסופת יכולות קוגניטיביות אישיות ובין-אישיות כלליות המורכבת מיכולות ליבה של 13 המיומנויות.

למידה עצמאית – היכולת לקבל החלטות מושכלות, לזהות פעולות נדרשות, להציב יעדי התפתחות ולמידה אישיים ולחתור להשגתם באופן עצמאי – אינה נסמכת רק על רכישת היכולות השונות, אלא גם מקדמת את הנחלתן. נטילת אחריות על תהליך ההתפתחות האישי הכוללת שותפות אקטיבית בתכנון התהליך הלימודי, גם מגבירה אפוא באופן משמעותי מחויבות ומוטיבציה, אשר בתורן מסייעות בהשגת היעדים החינוכיים. אם כן, בין למידה עצמאית לפיתוח מיומנויות דמות הבוגר יש יחסי גומלין.

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).