מיומנויות שער

מיומנויות שער

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מיומנות - הגדרה: יכולת כללית הנרכשת בלימוד ובאימון אשר תומכת ומנחה חשיבה, למידה והתפתחות ללא תלות בסוג הידע, ניתנת להעברה בין תחומי דעת והמאפשרת להשתמש ביעילות ובאופן הולם בידע, בניסיון ובערכים במגוון רחב של הקשרים.

בחלק זה של האתר, ניתן לעבור בין המיומנויות ולצפות בהמשגה ובהגדרה של 13 המיומנויות שעליהן המשרד אחראי מערכתית. כמו כן, ניתן לראות פירוט של כל מיומנות ליכולות ליבה ופעולות המרכיבות אותה, וכן את אבני הדרך המותאמות לכל קבוצת גיל ביחס לכל מיומנות ומיומנות. הגדרות אלה מבוססות על מחקר שבוצע בכדי לקבוע מטרות משותפות אשר ינחו גורמים ותהליכים במערכת (עיצוב מדיניות, יצירת תוכן, הערכה, הפעלת תוכניות פדגוגיות, הוראה ועוד) במשימתם הקולקטיבית – להכין את כלל התלמידים לחיים בעולם משתנה, באופן שימקסם את סיכויי הצלחתם.

ההמשגה וההגדרה של המיומנויות הן צעד ראשון בבניית שפה משותפת לכלל העוסקים במלאכת החינוך: שפה משותפת ומוסכמת אשר תאפשר להבנות תהליכי למידה והוראה בהתאם לביטויי המיומנויות בגילים שונים, לבנות מערך של תהליכי למידה והכשרה לצוותים חינוכיים ותומכים ותסייע לייצר גם תהליכי מדידה והערכה תומכים.

תוצרי תהליך ההמשגה וההגדרה

13 המיומנויות נחלקות לארבעה אשכולות:

א. אשכול קוגניטיבי: אוריינות לשונית, אוריינות מתמטית, אוריינות מדעית, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע

ב. אשכול תוך-אישי: מודעות עצמית והכוונה עצמית

ג. אשכול בין-אישי: מודעות חברתית, התנהלות חברתית ואוריינות גלובלית

ד. אשכול גופני: אוריינות גופנית-בריאותית

כל המיומנויות מוצגות במבנה אחיד:

א. הגדרה: כל ההגדרות מנוסחות באופן אחיד, בפשטות ובבהירות על מנת לשמור על דיוק מדעי כמו גם על בהירות עבור צוותי ההוראה. הגדרת המיומנויות עונה על השאלה: מהי המיומנות הנדונה?

ב. יכולות ליבה (6-3 לכל מיומנות): יכולות הליבה הן היכולות הספציפיות הנכללות תחת המיומנות. יכולות הליבה ניתנות לתרגול ולרכישה בכל (או ברוב) שכבות הגיל, והן כלליות דיין כדי להלום את כל תחומי הדעת. כל יכולות הליבה מבוססות מחקר, והן תוצר של בירור מושגי. יכולות הליבה עונות על השאלה: מאיזו אסופה של יכולות מורכבת המיומנות הנדונה?

ג. פירוט יכולות ליבה: עבור כל יכולת ליבה מפורטות הפעולות אשר היכולת הנדונה מאפשרת לבצע. פירוט יכולות הליבה עונה על השאלה: באילו אופנים יכולת הליבה הנדונה באה לידי ביטוי?

עץ התפוזים.svg