מיומנויות התנהלות חברתית

מיומנויות התנהלות חברתית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

היכולת ליצור ולשמר מערכות יחסים חיוביות ומתגמלות במגוון רחב של הקשרים והיכולת לשתף פעולה.

יכולת ליבה פעולות
ניהול קונפליקטים

(Conflict Management)

 • להקשיב ולנהל שיח מכבד גם במצבי קונפליקט.
 • לשמור על גישה חיובית ולהימנע מהתנהגות הגנתית ופוגענית (כגון קפיצה למסקנות וקטיעת דברים של האחר).
 • להביע ולקבל מצבים של חוסר הסכמה ולדעת להתמודד עימם.
 • למצוא פתרונות מיטביים בשיתוף פעולה ובהסכמה – להבין את הרצונות ואת האינטרסים של כל הצדדים, לראות את מלוא התמונה, לחתור לתוצאות חיוביות ולהיות נכונים לפשרות בעיקר בסוגיות חשובות פחות.
עבודת צוות

(Teamwork)

 • לקבל ולחלוק מידע.
 • לקבל החלטות ולבצע משימות באופן שיתופי.
 • לדעת להביע ולקבל דעות והסתייגויות – לא לחשוש להביע דעות אשר אינן עולות בקנה אחד עם הקבוצה, לגלות סובלנות כלפי עמדות אשר אינן עולות בקנה אחד עם הקבוצה ומערערות את ההגמוניה הקבוצתית.
תקשורת וניהול יחסים בינאישיים

(Diverse Social Relationships)

 • להקשיב לזולת באופן מתעניין ומכבד (Active Listening) – להקשיב לדברי האחר מבלי לקטוע אותם ולהתרכז בהם, לשאול שאלות כדי להבין, לחזור על המשמעות של המסר ולשקף את הרגשות העולים ממנו.
 • להביע רגשות ומחשבות בבהירות באופן מילולי ולא מילולי.
 • להתבטא ברגישות, בכנות ובפתיחות.
 • להפגין אמפתיה (Empathy) – להכיר ברגשות של אחרים כנפרדים וכשונים משלי, לנסות לשים את עצמי בנעלי האחר ולהתעניין ברגשותיו ובמחשבותיו.
 • ליזום, ליצור ולהשתתף במגוון אינטראקציות – הן "אחד על אחד" הן אינטראקציות קבוצתיות, באופן יעיל ומכבד עם מנעד רחב של אנשים.
 • לייצר ולשמר מערכות יחסים בריאות ומספקות – מערכות יחסים הכוללות מרכיבים חיוביים כמו הדדיות, תמיכה, כנות ואינטימיות והערכה.
יכולות ליבה:
ניהול קונפליקטיםעבודת צוותתקשורת וניהול יחסים בין אישיים

פעולות:

 • להקשיב ולנהל שיח מכבד גם במצבי קונפליקט
 • לשמור על גישה חיובית ולהימנע מהתנהגות הגנתית ופוגענית
 • להבין ולקבל מצבים של חוסר הסכמה ולדעת להתמודד עימם
 • למצוא פתרונות מיטביים בשיתוף פעולה ובהסכמה

לזהות מצבי קונפליקט ולהסביר לאחרים את הרצונות והצרכים, בסיוע של מבוגר בעת הצורך

להציע ולגלות נכונות לפשרה או למו"מ כאשר לא מגיעים לפתרון, בסיוע של מבוגר בעת הצורך

לזהות מצבים העשויים להוביל לקונפליקט ולבטא בבהירות רגשות וצרכים של העצמי ושל אחרים במצבים אלו

לתפוס קונפליקטים באופן חיובי ולהתנהל בהתאם (להסביר את הסיטואציה, להקשיב לנקודת המבט של האחר), לכוון למציאת פתרונות מספקים לשני הצדדים באמצעות הצעת פשרות, שימוש באסטרטגיות מו"מ או במשפטי "אם...אז..."

להכיר שיטות שונות לפתרון קונפליקטים ולזהות דרכים יעילות ולא יעילות להתמודדות

להעריך את תפקידי בקונפליקט ולהרהר בו ולהסיק מסקנות באשר לקונפליקטים עתידיים

להכיר דרכים שונות לפתרון קונפליקטים ולהשתמש בהן (כגון הקשבה פעילה ושימוש במסרי 'אני' ("statements "I)) ולהבין כיצד הן תורמות לפתרון קונפליקטים

לדעת ליישם פתרונות אינטגרטיביים, להתאים את האסטרטגיה המתאימה למטרות ולסיטואציה ולהכיר בגיוון ובסתירות העולות מנקודות המבט השונות ולקבלם

פעולות:

 • לקבל ולחלוק מידע
 • לקבל החלטות ולבצע משימות באופן שיתופי
 • לדעת להביע ולקבל דעות והסתייגויות

ליזום פעילויות משותפות ולהשתתף בהן, לשתף רעיונות, מידע או תחומי עניין בקבוצה, לנהוג לפי כללי הקבוצה ולבסס תחושת שייכות אליה

לשתף פעולה (בקבוצה קטנה) במשימות ובמשחקים, כדי להשיג מטרות קצרות טווח

להקשיב ולהתנסות בהצעות של אחרים

להביע דעות באופן מכבד

לחלק אחריות בקבוצה כדי להשיג מטרות לימודיות וחברתיות בטווח הקצר והבינוני

להתנהג באופן שיתופי בקבוצה (להקשיב, להבין, לעודד, להכיר בדעות שונות להתפשר ולהגיע להסכמה)

להכיר ולתמוך בתרומה של אחרים למאמץ הקבוצתי

להתנסות בתפקידים שונים בקבוצה

להביע דעות באופן מושכל, מנומק, מכבד ומתוך מסרי אני

להציע ולקבל ביקורת בונה כדי להשתפר ולעזור לאחרים להשתפר

לחזק שיתופי פעולה עם עמיתות, מבוגרות ואחרות בקהילה לקידום מהלכים קבוצתיים רחבי היקף וארוכי טווח

לתכנן, להטמיע ולהעריך השתתפות אישית בפרויקט קבוצתי; להכיר את הכישורים והיכולות שלי במסגרת עבודה קבוצתית ולהביא לידי ביטוי חוזקות אישיות

פעולות:

 • להקשיב לזולת באופן מתעניין ומכבד (Active Listening)
 • להביע רגשות ומחשבות בבהירות באופן מילולי ולא מילולי
 • להתבטא ברגישות, בכנות ובפתיחות
 • להפגין אמפתיה

לשוחח עם מבוגרות וילדות אחרות ולגלות יכולת הקשבה לאחרים בזמן השיחה (בסיוע כאשר נדרש)

להתנהג בהדדיות כגון שיתוף חפצים ותור במשחק

לגלות רגישות, דאגה ואכפתיות לצורכי האחר

להקשיב לאחרים בסבלנות ובאופן מכבד ולהשתמש במילות נימוס (תודה, סליחה, בבקשה)

להביע צרכים, רצונות, רגשות ורעיונות בבהירות ובהתאם לנסיבות

להשתמש בכישורי הקשבה בכל הנסיבות (פנים מול פנים, ווצאפ וכד') בעזרת אסטרטגיות הקשבה שונות (למשל הקשבה פעילה – שאלות הבהרה, קשר עין, הנהון)

לייעץ בהתאם לרצונות ולמאפיינים של האחר

לעודד ולתמוך באחר בהתאם לצרכיו (להקשיב ולייעץ)

להחמיא באותנטיות ובהתאם לנסיבות

לתקשר גבולות אישיים לאחרים באופן ברור אך מכבד

לתרגל סוגי הקשבה שונים (למשל הקשבה רפלקטיבית) במצבים שונים (כגון בקשת ייעוץ, מצוקה, קונפליקט)

להפגין אסרטיביות בתקשורת לגבי רצונות וצרכים

פעולות:

 • ליזום, ליצור ולהשתתף במגוון אינטראקציות
 • לייצר ולשמר מערכות יחסים בריאות ומספקות

ליצור חברויות משמעותיות

להביע אמון ולנהל קשר קרוב עם מבוגרים בסביבה

להתנהל באופן מכליל חברתית (למשל לצרף ילדה למשחק) ולכבד מרחב אישי של ילדות ומבוגרים

להתחבר אל ילדות אחרות ולתקשר עימן ללא תיווך של מבוגר

לפתח ולשמר חברויות ולייצר קבוצות שייכות

לבסס חברויות קרובות בעזרת תמיכה הדדית ולהימנע מהתנהגויות הפוגעות במערכות יחסים

לשמר מערכות יחסים גם לאחר קונפליקטים

להביע את העצמי האותנטי בתוך מערכת יחסים

לפתח מגוון רחב של קשרים חברתיים הכוללים חברויות תלויות עניין ותוכן ולבסס חברויות עמוקות ומעצימות המחזקות את העצמי

לזהות ולהתמודד עם חולשות ואתגרים שלי ושל האחר בקשרים חברתיים

לשמור על מגוון רחב של קשרים חברתיים ולפתח קשרים חדשים למטרות עתידיות (קריירה/השכלה/צבא ושירות לאומי)

לנקוט באופן שגרתי פעולות לשימור מערכות יחסים חיוביות עם עמיתות, מורות ומשפחה, כמו עיסוק בפעילויות ובתחומי עניין משותפים, בילוי זמן ביחד ומתן וקבלת עזרה

להתבונן בביקורתיות על דפוסי מערכות היחסים הרווחים אצלי

מקורות נבחרים

Texas Education Agency. (2011). Early childhood outcomes and prekindergarten guidelines alignment. Education Service Center Region XIII and the Texas Education Agency.

Haggard, P., & Eitam, B. (Eds.). (2015). The sense of agency: Social Cognition and Social Neuroscience. Oxford: Oxford University Press.

Famias, T., Johnson, B., Modeen, J., Riccio, A., Sokolofsky, L., Sahr,. et.al. (2018). North Dakota multi-tier system of supports (NDMTSS): SEL student-friendly scales by grade-span-grades K-12. South East Education Cooperative.

MAGI Educational Services, Inc. (2003). Preschool special education: Learning outcomes and indicators for kindergarten participation. The University of the State of New York.

Michigan Department of Education. (2017). Early childhood to grade 12 social and emotional learning (SEL). competencies and indicators. Michigan Department of Education.

New Jersey State Department of Education (2014). Preschool teaching and learning standards. New Jersey State Department of Education, Trenton.

Putnam-Franklin, S., Lu, M. L., Theriault, S., and Kearns-Fox, J. (2015). Massachusetts standards for preschool and kindergarten: Social And emotional learning and approaches to play and learning. The Massachusetts Department of Education

Scott, Lee A. (2017).  21st Century Learning for Early Childhood Framework, The Partnership for 21st Century Learning (P21)- Battelle for Kids.

Tennessee Department of Education. (2017). K-12 social and personal competencies resource guide. Tennessee Department of Education.

The Preschool Network Center for Development and Disability University of New Mexico. (2002). Performance standards and benchmarks for three and four-year-old children. The Preschool Network Center for Development and Disability University of New Mexico.


אתרים נבחרים

Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA), Personal and Social Capability

https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/personal-and-social-capability/

Illinois State Board of Education, Illinois Learning Standards. Social/Emotional learning standards.

https://www.isbe.net/Pages/Social-Emotional-Learning-Standards.aspx

New-York State Education Department, New York State social emotional learning benchmarks

http://www.p12.nysed.gov/sss/selbenchmarks.html

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).