פריט ידע אבני דרך לפיתוח אוריינות דיגיטלית לגילי י-יב

פריט ידע אבני דרך לפיתוח אוריינות דיגיטלית לגילי י-יב

קפיצה אל: ניווט, חיפושאתיקה ומוגנות

פעולות אבני דרך התפתחותיות בטווח הגילים
 • לגלות אחריות אישית למניעת פגיעה באחרים
לגלות אחריות אישית בהגנה על פרטיות של אחרות ולסייע באופן פעיל במקרה של בריונות רשת
 • לגלות מודעות להשפעות ולהשלכות של עקבות דיגיטליים
להבין ולהיות מודע לאיסוף מידע דיגיטלי אישי ולשימוש בו על ידי אתרים וחברות
 • לגלות מודעות לסכנות ברשת ולשמור על כללי בטיחות
להשתמש באסטרטגיות מתקדמות להתגוננות ולהימנעות מפני מצבי סיכון ברשת
 • להכיר אמצעי הגנה מפני נוזקות
להבין כיצד התנהגות היחיד ברשת משפיעה על משתמשות אחרות
 • להתנהל ברשת באופן הגון ומכבד
להפעיל ביקורת עצמית ולבחור בנורמות ובכללי ההתנהגות המתאימים ביותר בעת שימוש ביישומים דיגיטליים שיתופיים ובתקשורת מקוונת (למשל שמירה על שיח מכבד, על זכויות יוצרים ברשת, הגנה על פרטיות)
 • לשמור על זכויות יוצרים
להכיר צורות שונות של קניין רוחני ברשת ולסנגר על (advocate) שימוש חוקי, בטוח ואחראי בטכנולוגיה ובמידע ברשת

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).


צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית

פעולות אבני דרך התפתחותיות בטווח הגילים
 • להעריך את האיכות ואת האמינות של מסרים באמצעי המדיה הדיגיטליים באמצעות זיהוי המאפיינים של המידע הנמסר
לגלות ספקנות לגבי מידע המופץ באמצעי המדיה הדיגיטליים (כגון תמונות, נתונים, דיווחים), לבקר את המסרים ולזהות את המניעים של מוענים/גופים/מוסדות שעשויים להשפיע על המידע הנמסר ועל אופן הצגתו ועל הבחירה להשמיט מידע לבקר את המידע והמסרים ברשתות חברתיות
 • להתמצא במרחב המקוון ולהכיר את מאפייני המדיה הדיגיטלית
 • ליצור תוכן מולטימדיה באמצעות כלים דיגיטליים שונים
 • לקדם תקשורת בינאישית וקבוצתית ולהעביר מסרים באופן יעיל ומותאם לצרכים

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).


שיתופיות

פעולות אבני דרך התפתחותיות בטווח הגילים
לאתר שותפים פוטנציאליים לצרכים מגוונים
לבנות ולנהל זהות דיגיטלית בהקשרי למידה, עבודה ופנאי, להבין את הקשר בין הזהות הדיגיטלית לזהות הממשית ולגלות מודעות להשפעות ולהשלכות של אופני ההתבטאות וההצגה העצמית במרחב הדיגיטלי לגלות מודעות להצגה העצמית (שלהן או של אחרות) ברשת ולפער בין זהות עצמית מקוונת לזהות עצמית לא מקוונת
ליצור ולנהל קשרים חברתיים ומקצועיים ברשת להשתתף באופן פעיל בשיח מקוון במגוון ערוצים ולנהל שיח בהיר, ענייני ויעיל המותאם להקשר ולמדיום הדיגיטלי אגב שימוש בייצוגי מידע שונים
לשתף ידע ורעיונות ולקחת חלק ביצירה שיתופית באמצעות כלים שיתופיים לנהל ולתחזק קשרי למידה ועבודה שיתופיים באמצעות מערכות תקשורת דיגיטלית ולהשתתף בתהליכי יצירת תוכן בסביבות דיגיטליות, בהקשרים לימודיים וחוץ לימודיים מגוונים

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).


תפעול ופתרון בעיות

פעולות אבני דרך התפתחותיות בטווח הגילים
 • להשתמש ביישומים דיגיטליים ובממשקים שונים
להכיר ולהשתמש ביישומים דיגיטליים מתקדמים בכל תחומי החיים (כגוןInternet of things, Virtual/Augmented Reality,wearable technology)

לשתף מידע ביישומים ייעודיים במרחב המקוון

לכתוב באתרים פתוחים לציבור (לדוגמה פוסטים בבלוגים, עריכה מונחית באתרי ויקי בהתאם לכללים הנהוגים)

לנהל הרשאות משתמשים באתרים שיתופיים (לדוגמה הגדרת הרשאות ברמות שונות, תיוג משתתפים בשיח מקוון)

להשתתף בשיעור בלמידה מרחוק ולשוחח סינכרונית בהתאם לכללים
 • להשתמש ביעילות בסביבות עבודה ובענן בהתנהלות השוטפת
לעבוד באופן יעיל בסביבת ענן (לדוגמה לשמור, לשתף קבצים בדרגות שיתוף שונות, לשחזר קבצים, לייצר זמינות גבוהה של תוכן וקבצים)

להכיר דפדפנים שונים ולהפעילם ביעילות

לתפעל ממשקים לשיחות וידיאו מרובות משתתפים
 • להשתמש במגוון רכיבי חומרה ותוכנות
להשתמש במיומנויות תפעול טכנולוגיות לשימוש בכלים טכנולוגיים חדשים

להשתמש בקביעות באמצעי עזר להתקנים ממוחשבים כגון מקרן, מדפסת, סורק, אוזניות, מיקרופון, אחסון נייד, מחשוב לביש

לתפעל ביעילות מערכות הפעלה כולל התקנת תוכנות ויישומים, עדכון תוכנות, גיבוי קבצים והגנה על חומרה ותוכנה
 • ללמוד באופן עצמאי ברשת
לזהות את הצורך במידע ולתכנן חקר עצמאי לזהות את יתרונות הרשת כמקור מידע לצד מגבלותיה וסכנותיה
 • לפתור בעיות בסיסיות ברכיבי חומרה ובתוכנות
להעריך בעיות טכניות בתפעול מכשירים דיגיטליים ובשימוש בסביבות דיגיטליות ולבחור את הדרכים המתאימות ביותר לפתרונן

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).