פריט ידע המהלך הלוגי

פריט ידע המהלך הלוגי

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תהליך פיתוח המדיניות הפדגוגית דומה לבניין רב-קומות. בראש הבניין ניצבות מטרות-העל של מערכת החינוך אליהן מכוונות מטרות הלמידה, הנגזרות מתוך ראייה רחבה של המציאות והמגמות השונות בתקופה נתונה. במעבר לקומות המעשיות יותר מוגדרים עקרונות מנחים ללמידה, על בסיס מחקר אמפירי, המחברים בין מטרות הלמידה לעיצוב תהליכי למידה בפועל בקומות השטח. המדיניות מגובשת במסגרת תחומי המדיניות שבהם פועל משרד החינוך ומיושמת באמצעות כלי מדיניות נבחרים. עיצוב המדיניות נעשה בשיח בין קומות המטה לקומות השטח כדי לדייק את המדיניות ולהתאים אותה לאתגרי היישום בפועל. התרשים הבא מתאר תהליך זה של פיתוח המדיניות הפדגוגית במודל לוגי מפורט הכולל דוגמאות.