kit builder json Sidebar

kit builder json Sidebar

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
created1613307345249
errorfalse
kitName"  sidebar"
sections
title""
id"section_44841"
fields
title"קישור ראשי"
type"autocomplete"
options
""
id"field_041oS1"
dataSource
type"fixed"
title"קישורי משנה:"
type"tokens"
options
""
id"field_826exo"
dataSource
type"category"
values
type"namespace"
label""
value""
title"משתנים פנימיים"
title"רשימת דפים דינמית:"
type"checkboxes"
options
"כן"
id"field_639qYu"
dataSource
type"fixed"
hidden
isHiddenfalse
fieldId"field_639qYu"
arithmetic"==="
compareValue"כן"
title"קטגוריה"
type"tokens"
options
""
id"field_490OnD"
dataSource
type"category"
values
type"namespace"
label"קטגוריה"
value"Category"
title"משתנים פנימיים"
hidden
isHiddentrue
fieldId"field_639qYu"
arithmetic"==="
compareValue"כן"
title"הסתרת דפים מקטגוריה:"
type"tokens"
options
""
id"field_9333CW"
dataSource
type"category"
values
type"namespace"
label"קטגוריה"
value"Category"
title"משתנים פנימיים"
hidden
isHiddentrue
fieldId"field_639qYu"
arithmetic"==="
compareValue"כן"
title"עוד אפשרויות"
type"checkboxes"
options
"הצגה"
id"field_013f7C"
dataSource
type"fixed"
hidden
isHiddentrue
fieldId"field_639qYu"
arithmetic"==="
compareValue"כן"
title"סוג רשימה"
type"select"
options
"unordered"
"ordered"
"inline"
"none"
"gallery"
id"field_192u8O"
dataSource
type"fixed"
hidden
isHiddentrue
fieldId"field_013f7C"
arithmetic"==="
compareValue"הצגה"
title"סוג סידור"
type"checkboxes"
options
"categoryadd"
"lastedit"
"categorysortkey"
"created"
"length"
"sortkey"
id"field_440nfB"
dataSource
type"fixed"
hidden
isHiddentrue
fieldId"field_013f7C"
arithmetic"==="
compareValue"הצגה"
title"כיוון"
type"radios"
options
"descending"
"ascending"
id"field_294Oe1"
dataSource
type"fixed"
hidden
isHiddentrue
fieldId"field_013f7C"
arithmetic"==="
compareValue"הצגה"
title"הפניות"
type"select"
options
"exclude"
"include"
"only"
id"field_189YoT"
dataSource
type"fixed"
hidden
isHiddentrue
fieldId"field_013f7C"
arithmetic"==="
compareValue"הצגה"
title"הגבלת מספר הדפים"
type"unit"
options
""
id"field_6895Wd"
hidden
isHiddentrue
fieldId"field_013f7C"
arithmetic"==="
compareValue"הצגה"
dataSource
type"fixed"
title"הצגת מרחב שם בקישור"
type"radios"
options
"false"
" true"
id"field_2714eU"
dataSource
type"fixed"
hidden
isHiddentrue
fieldId"field_013f7C"
arithmetic"==="
compareValue"הצגה"
multipletrue
version"0.2.1"
kitMachineName"sidebar"
lastUpdated1614516563803
status"trashed"