תבנית אבני דרך

תבנית אבני דרך

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


אוריינות כמותית גילי 5-3 גן חובה-ב ג-ו ז-ט י - יב
להבין מספרים, כמויות, מערכות מספרים ואת הייצוגים שלהם + לספור, למנות ולהשוות כמויות

+ להשתמש בכלים מוחשיים כדי למדל שאלות כמותיות בסיסיות

+ לסדר, לייצג ולהשתמש במספרים עד 1,000

+ למדל מצבים בחיי היום-יום בהסתמך על מספרים עד 1,000 ובעזרת פעולות החשבון הנדרשות; לאמוד פתרון לבעיה נתונה ולבדוק את ההיתכנות של האומדן

+ להבין ייצוג של רבעי וחצאי שעה בשעון אנלוגי ודיגיטלי, לסדר אירועים לפי חודשים ועונות שנה ולזהות תאריכים בלוח שנה

+ לסדר, לייצג ולהשתמש במספרים רב-ספרתיים ובמספרים רציונאליים אי-שליליים

+ למדל מצבים בחיי היום-יום בהסתמך על המספרים הרציונאליים האי-שליליים ובעזרת פעולות החשבון הנדרשות; לאמוד פתרון לבעיה נתונה ולבדוק את ההיתכנות של האומדן

+ לקרוא במדויק שעונים דיגיטליים ואנלוגיים, להמיר תיאורי זמן של דקות ושעות ולהפך (חמש וחצי לעומת חמש ושלושים), להמיר תיאור שעה במערכת של 12 שעות במערכת של 24 שעות ולפרש לוחות זמנים ממקורות כתובים ודיגיטליים ולהשתמש בהם

+ לסדר, לייצג ולהשתמש במספרים הממשיים בפתרון בעיות יום-יומיות

+ למדל מצבים בחיי היום-יום בהסתמך על המספרים הממשיים ובעזרת פעולות החשבון הנדרשות; לאמוד פתרון לבעיה נתונה ולבדוק את ההיתכנות של האומדן

+ לייצג מספרים גדולים מאוד וקטנים מאוד

+ להשתמש במערכות זמן של 12 ו-24 שעות כדי לפתור בעיות שקשורות לזמן באזור זמן בודד (לדוגמה , לחשב באיזו שעה אסיים את מחויבויותיי להיום) ולמקם אירועים אישיים ומשפחתיים על סקלת זמן

+ למדל ולפתור בעיות מילוליות מורכבות במגוון תחומים כגון חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

+ להשתמש במערכות זמן של 12 ו-24 שעות כדי לפתור בעיות שקשורות לזמן ומערבות אזורי זמן שונים (לדוגמה, לחשב פערים בין אזורי זמן שונים), להשתמש בסקלות זמן גדולות מאוד וקטנות מאוד ולמקם אירועים היסטוריים ומדעיים על סקלת זמן רחבה

ליישם ידע כמותי ומיומנויות חישוב ואומדן לצורך מידול ופתרון בעיות במגוון הקשרים