מיומנויות מקורות

מיומנויות מקורות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מקורות נבחרים – מסמכי משרד החינוך

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, (2006). תכנית לימודים במתמטיקה לכיתות א-ו בכל המגזרים. ירושלים: משרד החינוך.

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, (2009). מידענות: מתווה לפיתוח תהליכים מידעניים במהלך הלמידה של תחומי הדעת להתנהלות לומדים בסביבה עתירת מידע. ירושלים: משרד החינוך.

הפיקוח על הוראת העברית, (2019). חוזר המפמ"ר להוראת העברית: הבנה, הבעה ולשון לשנה"ל תש"ף בחטיבות הביניים. ירושלים: משרד החינוך.

זלצר, פ', סרולביץ, ת'. (2015). חינוך לחדשנות, יצירתיות ויזמות באגף למחוננים ולמצטיינים. ירושלים: משרד החינוך.

יועד, צ'. (2009). אסטרטגיות חשיבה ומידענות: מסמכים המציגים גישה חינוכית בהתאם למדיניות החינוך לחשיבה. קריאת ביניים, 15, 29-33.

יועד, צ', אבולעפיה, נ', בן דוד, ע', ברזילי, ש', גרבר, ר', עורבי, נ', ..., קוהאן-מס, ג'. (2009). אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה - מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי חומרי למידה. ירושלים: האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע. (2017)  אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית – פיתוח כישורים וידע הדרושים ללומד במאה ה-21. ירושלים: משרד החינוך.

משרד החינוך (2018). אתגר הלמידה: ניתוח תמונת המצב מהמסמכים - מצגת. ירושלים: משרד החינוך.

משרד החינוך (2019). מערכת החינוך 2030 – מסמך מסכם: אתגר הלמידה. ירושלים: משרד החינוך.

סי. איי מידע שיווקי (2019). הקניית מיומנויות למידה לתלמידים - מחקר בקרב מורים מקצועיים-  מצגת.

פיילכנפלד, ד'. (עורך). (2009). אוריינות מתמטית - מדריך למורה. ירושלים: הוצאת משרד החינוך המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט (מל"מ).

רביד, ד', שלום, צ'. (2012). סטנדרטים להערכת כתיבה בכיתה ז'. ירושלים: קרן יד הנדיב

מקורות נבחרים

Ananiadou, K. and M. Claro (2009), “21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries”, OECD Education Working Papers, No. 41, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/218525261154

Barnes, T. N., Smith, S. W., & Miller, M. D. (2014). School-based cognitive-behavioral interventions in the treatment of aggression in the United States: A meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 19(4), 311-321.‏

Bolstad, O. H. (2019). Teaching for mathematical literacy: School leaders' and teachers' rationales. European Journal of Science and Mathematics Education, 7(3), 93-108.

The Ontario Public Service (2019), The Ontario Curriculum - Health and Physical Education, Queen’s Printer for Ontario.

Caspi, A., & Blau, I. (2008). Social presence in online discussion groups: Testing three conceptions and their relations to perceived learning. Social Psychology of Education, 11(3), 323-346.

Clarke, A. M., Morreale, S., Field, C. A. Hussein, Y., & Barry, M. M. (2015). What works in enhancing social and emotional skills development during childhood and adolescence? A review of the evidence on the effectiveness of school-based and out-of school programs in the UK. WHO Collaborating Centre for Health Promotion Research, National University of Ireland Galway.

Demirel, Melek. (2009). Lifelong learning and schools in the twenty-first century. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1(1). https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.303.

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D. & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82(1): 405–432.

Geiger, V., Goos, M., & Forgasz, H. (2015). A rich interpretation of numeracy for the 21st century: A survey of the state of the field. ZDM, 47(4), 531-548.

Haggard, P., & Eitam, B. (Eds.). (2015). The sense of agency: Social Cognition and Social Neuroscience. Oxford: Oxford University Press.

Hoagwood, K. E., Serene Olin, S., Kerker, B. D., Kratochwill, T. R., Crowe, M., & Saka, N. (2007). Empirically based school interventions targeted at academic and mental health functioning. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 15(2), 66–92. https://doi.org/10.1177/10634266070150020301.

Howells, K. (2018). The future of education and skills: education 2030: the future we want. OECD Publishing, Paris.

Jablonka, E. (2015). The evolvement of numeracy and mathematical literacy curricula and the construction of hierarchies of numerate or mathematically literate subjects. ZDM, 47(4), 599-609.

Jones, S. M., Brush, K., Bailey, R., Brion-Meisels, G., McIntyre, J., Kahn, J., …., & Stickle, L. (2017). Navigating SEL from the inside out: Looking inside & across 25 leading SEL programs: A practical resource for schools and OST providers (Elementary School Focus). New York, NY: The Wallace Foundation.

Kautz, T., Heckman, J. J., Diris, R., Weel, B., Borghans, L. (2014), "Fostering and Measuring Skills: Improving Cognitive and Non-cognitive Skills to Promote Lifetime Success", OECD Education Working Papers, No. 110, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5jxsr7vr78f7-en.

Koenig, J. A., National Research Council (U.S.) (2011). Assessing 21st-century skills: Summary of a workshop. Washington, D.C: National Academies Press.

Korpershoek, H., Harms, T., de Boer, H., van Kuijk, M., & Doolaard, S. (2016). A meta-analysis of the effects of classroom management strategies and classroom management programs on students’ academic, behavioral, emotional, and motivational outcomes. Review of Educational Research, 86(3), 643–680. https://doi.org/10.3102/0034654315626799

Lamprou, A., & Repenning, A. (2018). Teaching how to teach computational thinking. In Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (pp. 69-74).

Mischel, W., Ayduk, O., Berman, M. G., Casey, B. J., Gotlib, I. H., Jonides, J., ..., & Shoda, Y. (2011). ‘Willpower’ over the life span: decomposing self-regulation. Social cognitive and affective neuroscience, 6(2), pp.252-256.

Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H., & Sears, M. R. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. Proceedings of the national Academy of Sciences, 108(7), 2693-2698.

National Research Council. (2012). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century. Washington, DC: The National Academies Press.

OECD (2018). PISA 2021 Mathematics Framework Draft, PISA, OECD Publishing, Paris.

OECD (2019a). PISA 2018 Assessment and Analytical Framework, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b25efab8-en.

OECD (2019b). OECD Future of Education and Skills 2030 Conceptual learning framework, OECD Publishing, Paris.

OECD (2019c). OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/df80bc12-en.

Payton, J., Weissberg, R. P., Durlak, J. A., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., Schellinger, K. B., & Pachan, M. (2008). The positive impact of social and emotional learning for kindergarten to eighth-grade students: Findings from three scientific reviews. Chicago, IL: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL).

Pesce, C., Masci, I., Marchetti, R., Vazou, S., Sääkslahti, A., & Tomporowski, P. D. (2016). Deliberate play and preparation jointly benefit motor and cognitive development: mediated and moderated effects. Frontiers in Psychology, 7, 349.‏

Pollard, E. L., & Lee, P. D. (2003). Child well-being: A systematic review of the kiterature. Social Indicators Research 61, 59–78. https://doi.org/10.1023/A:1021284215801.

Public Health England (2015), Local action on health inequalities Improving health literacy to reduce health inequalities.

Ministry of Education, Student Development Curriculum Division (2016). Physical Education Teaching & Learning Syllabus. Primary, Secondary & Pre-University. Ministry of Education Singapore.

Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2003). The relationship between physical activity and cognition in children: A meta-analysis, Pediatric Exercise Science, 15(3), 243-256. 10.1515/ijsl.2000.143.183  

Sklad, M., Diekstra, R., Ritter, M. D., Ben, J., & Gravesteijn, C. (2012). Effectiveness of school‐based universal social, emotional, and behavioral programs: Do they enhance students’ development in the area of skill, behavior, and adjustment?. Psychology in the Schools, 49(9), 892-909.‏

Slee, June (2009). Creating positive peer relationships: teaching for socio-emotional competencies. Every Child, 15(2):16-17.

Stacey, K. (2015). The international assessment of mathematical literacy: PISA 2012 framework and items. In :Cho, S.J. (Ed.), Selected regular lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education (pp. 771-790). Springer International Publishing.

Taylor, R. D., Oberle, E., Durlak, J. A. & Weissberg, R. P. (2017. Promoting positive youth development through school‐based social and emotional learning interventions: A meta‐analysis of follow‐up Effects. Child Development, 88: 1156-1171. doi: 10.1111/cdev.12864.

Taguma, M., & Gabriel, F. (2018). Future of education and skills: Conceptual learning framework. Paris: OECD Publishing.

Taylor, J. J., Buckley, K., Hamilton, L. S., Stecher, B. M., Read, L., & Schweig, J. (2018). Choosing and Using SEL Competency Assessments.‏ Assessment Work Group, CASEL.

Watson, A. M. (2017). Sleep and athletic performance. Current Sports Medicine Reports, 16(6), 413-418.‏

Weare, K., & Nind, M. (2011). Mental health promotion and problem prevention in schools: what does the evidence say?. Health promotion international, 26(1), 29-69.‏

Wiglesworth, M., Lendrum, A., Oldfield, J., Scott, A., Ten Bokkel, I., Tate, K., & Emery, C. (2016). The impact of trial stage, developer involvement and international transferability on universal social and emotional learning programme outcomes: A meta-analysis. Cambridge Journal of Education, 46(3), 347-76.‏

World Economic Forum. (2016). New vision for education: Fostering social and emotional learning through technology. Boston, MA: World Economic Forum..

Yeager, David S. (2017). Social and emotional learning programs for adolescents. The Future of Children, 27 (1), 73-94. Project MUSE, doi:10.1353/foc.2017.0004.

Zins, J. E. (Ed.). (2004). Building academic success on social and emotional learning: What does the research say?. Teachers College Press, New York.

אתרים נבחרים

Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority, General capabilities

https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/

British Columbia’s New Curriculum, Core Competencies

https://curriculum.gov.bc.ca/competencies

The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)

https://casel.org/

Harvard University, EASEL Lab, Explore SEL

http://exploresel.gse.harvard.edu/

UK Department for Education, The national curriculum in England

https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum