פריט ידע אבני דרך לפיתוח אוריינות דיגיטלית לגילי ז-ט

פריט ידע אבני דרך לפיתוח אוריינות דיגיטלית לגילי ז-ט

קפיצה אל: ניווט, חיפושאתיקה ומוגנות

פעולות אבני דרך התפתחותיות בטווח הגילים
 • לגלות אחריות אישית למניעת פגיעה באחרים
להכיר את ההיבטים החוקיים והאתיים הקשורים לזכויות הפרט ברשת (הגנת הפרטיות, קניין רוחני, חופש המידע, חופש הביטוי) להכיר את המאפיינים הייחודיים הקשורים לבריונות רשת (כגון אנונימיות ומהירות הפצה)
 • לגלות מודעות להשפעות ולהשלכות של עקבות דיגיטליים
להכיר דרכים לשליטה על העקבות הדיגיטליים שגולשת משאירה אגב העלאת מידע לרשת
 • לגלות מודעות לסכנות ברשת ולשמור על כללי בטיחות
להכיר כלים מתקדמים ומגוונים לאבטחת מידע (גיבויים, עדכוני מערכת) במכשיר האישי, בענן ובמרחב הציבורי המקוון להכיר אסטרטגיות להתגוננות או להימנעות מפני מצבי סיכון ברשת
 • להכיר אמצעי הגנה מפני נוזקות
להכיר כללי אצבע להבחנה בין מקורות בטוחים ללא בטוחים

לגלות מודעות לאבטחת המידע והמכשיר האישי – להתקין יישומים, תוספים ותוכנות ממקורות אמינים בלבד, להשתמש בסיסמאות חזקות ולהחליף סיסמה לעתים קרובות

להכיר ערוצי סיוע ומנגנוני דיווח בבית הספר ומחוצה לו; במקרה של פגיעה או איום, לדווח לגוף מוסמך על פגיעה מחוץ לבית הספר
 • להתנהל ברשת באופן הגון ומכבד
להכיר את כללי השימוש ברשתות החברתיות ולהקפיד עליהם להבין את המשמעות של התכתבות בקבוצה, להקפיד על תרומה רלוונטית לנושא הקבוצתי, להימנע מהערות אישיות, לצמצם את ההודעות והתגובות למינימום המקובל ולהשתמש בהודעות פרטיות ולא קבוצתיות בנושאים רגישים ופרטיים
 • לשמור על זכויות יוצרים
להבין מהי גניבה ספרותית (פלגיאט) ולהבחין בין דרכים חוקיות לשימוש ביצירה של אחרות לבין דרכים שאינן

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).


צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית

פעולות אבני דרך התפתחותיות בטווח הגילים
 • להעריך את האיכות ואת האמינות של מסרים באמצעי המדיה הדיגיטליים באמצעות זיהוי המאפיינים של המידע הנמסר
להבין את ההקשרים החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים של מסירת המידע

לזהות, לנתח ולהעריך את המסרים המילוליים, החזותיים והקוליים המתווכים במדיה באמצעות מולטימדיה ואינפוגרפיקה

לזהות את המחברת, את כוונותיה ואת נקודת מבטה על ערכיה באמצעות כלי המדיה
 • להתמצא במרחב המקוון ולהכיר את מאפייני המדיה הדיגיטלית
להכיר כלים דיגיטליים ושיטות עדכניות המיועדות לקבלת עדכון שוטף בנושאים שיש להן עניין בהם (לדוגמה: RSS)
 • ליצור תוכן מולטימדיה באמצעות כלים דיגיטליים שונים
 • לקדם תקשורת בינאישית וקבוצתית ולהעביר מסרים באופן יעיל ומותאם לצרכים
לייצר תוכן המשלב בין סוגים של ייצוגי מידע ואופנויות שונים (טקסטים, תמונות, תרשימים, גרפים) ולבחור את הייצוגים בהתאם להערכה עצמאית של הצרכים, המטרות וקהל היעד בהקשרים לימודיים וחוץ לימודיים שונים לבחור פלטפורמות מתאימות להצגה ולהפצה של מידע בהתחשב במטרות, בקהל היעד ובנסיבות

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).


שיתופיות

פעולות אבני דרך התפתחותיות בטווח הגילים
לאתר שותפים פוטנציאליים לצרכים מגוונים לבנות קבוצות עניין (כגון רשימות תפוצה, פורומים, קבוצות ברשת חברתית) ולנהל אותן בהתאם למשימה ולצורך
לבנות ולנהל זהות דיגיטלית בהקשרי למידה, עבודה ופנאי, להבין את הקשר בין הזהות הדיגיטלית לזהות הממשית ולגלות מודעות להשפעות ולהשלכות של אופני ההתבטאות וההצגה העצמית במרחב הדיגיטלי לנהל זהות מקוונת ברשת חברתית בהתחשב בחוקים ובנורמות (כגון תנאי השימוש, הגדרות פרטיות, יצירת זהות מקוונת, שיתוף במידע, קבוצות) ובהבנה של הלחצים החברתיים ברשת
ליצור ולנהל קשרים חברתיים ומקצועיים ברשת לנהל קשרים ולתחזקם באמצעות ערוצי תקשורת דיגיטלית (דוא"ל, קהילות מקוונות) בהתחשב ביתרונות ובחסרונות של תקשורת בסביבה מקוונת ובהקפדה על כבוד וענייניות
לשתף ידע ורעיונות ולקחת חלק ביצירה שיתופית באמצעות כלים שיתופיים לעקוב אחר שינויים וגרסאות של מסמכים משותפים בענן בהקשרים לימודיים שונים

להכיר כלים מגוונים לשיתוף ולצריכת מידע וידע מדור Web 2.0 ולדעת להשתמש בהם ביעילות (לדוגמה לכתוב, לשתף, לספק הרשאות, לתייג, לנהל שיח) לצורך איסוף, יצירה ועריכה שיתופיים של מידע וידע ולמטרות לימודיות שונות

להשתמש במגוון רחב של כלים טכנולוגיים ויישומים (מסרונים, דוא"ל, תיקייה בענן, תוכנות שיתוף קוד) ולהתאים את הכלי/יישום להקשר, לקהל היעד, למטרה ולסוג המידע הנדון

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).


תפעול ופתרון בעיות

פעולות אבני דרך התפתחותיות בטווח הגילים
 • להשתמש ביישומים דיגיטליים ובממשקים שונים
לבחור את היישום/תוכנה המתאימים ביותר למטרה מסוימת (כגון לימודית, חברתית) ולנהל ביעילות את השימוש בהם: שילוב אמצעי מדיה (קובצי וידיאו, קובצי שמע) במצגת; צילום, העלאת תמונות ועריכה ביישום; שילוב סרגלי ניווט ולחצני הפעלה לצורך יצירת מצגת המאפשרת תצוגה היררכית וניווט בין שקופיות; יצירת סרטון מתמונות "סטילס" לרבות הוספת מעברים וקביעת מהירות מעבר בין תמונות; עריכת סרטונים לרבות הוספת כיתוב וקול, מיזוג קטעים, הוספת תמונות וכולי; יצירת סרטים בתוכנות ייעודיות; יצירת היצגי מולטימדיה – קומיקס, הנפשה, אווטר וכולי; כתיבה בסביבות למידה שיתופיות מקוונות (ויקי, מסמכים משותפים, אתרים, בלוגים שיתופיים ועוד(
 • להשתמש ביעילות בסביבות עבודה ובענן בהתנהלות השוטפת
להתאים ולעצב (adapt and customize) בהתאם לצרכים האישיים את הסביבה הדיגיטלית במכשירים דיגיטליים ובמרחב המקוון (כגון התאמת תצוגה ואפשרויות באתרים, סוגים ורגישות של עכבר או מחוות במסכי מגע(

להעלות, לגבות ולהוריד תוכן מהתקנים חיצוניים ומהרשת

להתנהל ביעילות בסביבה של למידה מרחוק – הרשמה, השתתפות פעילה, מילוי משימות, תקשורת עם עמיתות בקבוצות דיון, הערכת עמיתים מקוונת, שימוש במחוונים להערכת עמיתים, למידה משותפת עם כלי שיתוף ויישומיים מובנים
 • להשתמש במגוון רכיבי חומרה ותוכנות
לעבור באופן גמיש בין מגוון כלים וממשקים דיגיטליים לפי הצורך ולתפעל התקנים חיצוניים (כגון סורק, מצלמה, מדפסת)

להתקין ולהסיר תוכנות ויישומים, לשנות הגדרות, להפעיל התקנים חיצוניים – העלאת קובצי קול, מסמכים, תמונות וידיאו באמצעות מצלמה, סורק, התקן אישי נייד

לגבות חומרים באמצעות שמירה בהתקנים חיצוניים, בכונן רשת ובענן
 • ללמוד באופן עצמאי ברשת
להבין את המושג "הסחת הדעת" בסביבת מסכים ולהשתמש בטקטיקות כדי להפחיתה

להפעיל סימולציות ולהשתתף בהן בסביבות אינטראקטיביות המצריכות מיומנויות מתקדמות של פיצול תשומת לב ותרגול מוצלח של משימות בו-זמניות בהתאם לגיל (לדוגמה בנייה פעילה של פריטים במרחב וירטואלי, ניהול שיחת וידיאו)

להשתתף בלמידה באמצעות יישומים מגוונים, תוכנות שיתופיות וכלים דיגיטליים מבוססי מיקום במכשיר נייד

להשתתף בקורסים מקוונים (למשל MOOC)
 • לפתור בעיות בסיסיות ברכיבי חומרה ובתוכנות
להבחין בין סוגי בעיות במכשירים ובסביבות דיגיטליות (כולל התקנים חיצוניים) ולדעת למצוא פתרונות

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).