מיומנויות הכוונה עצמית

מיומנויות הכוונה עצמית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

היכולת לניהול עצמי (Self-Regulation) הכוללת ויסות עצמי, הנעה עצמית וחוסן. מאפשרת להתמודד עם לחצים ועם משברים.

יכולת ליבה פעולות
ויסות עצמי

(Self-Regulation)

 • לעצב את הסביבה בהתאם למטרות – לדאוג לארגן את הסביבה שלנו באופן שיקדם התנהגות רצויה; להימנע מראש ממצבים שיצריכו ויסות עצמי.
 • לווסת רגשות ביעילות – היכולת לזהות רגשות ולהבין את השפעתם על הגוף, על החשיבה ועל הפעולה ולווסת אותם בהתאם למצב.
 • להתאים את הבעת הרגשות למצב – היכולת להביע באופן מילולי ולא מילולי תחושות ומחשבות המתאימות לסביבה ולמצבו הרגשי של האחר.
הנעה עצמית

(Self-Motivation)

 • להציב מטרות, לתכנן כיצד להשיגן ולפעול לשם קידומן – להציב מטרות ספציפיות, ריאליות ומדויקות התואמות את היכולות וההעדפות האישיות ולפעול ביעילות על מנת לקדמן (לקבוע סדרי עדיפויות, לתכנן זמנים ולזהות מכשולים אפשריים ועוד).
 • להתמיד במטרה גם לנוכח חסמים ואתגרים – להתמיד גם לאחר כישלון, להתמודד עם תחושת תסכול ולדבוק במטרה גם לנוכח פיתויים.
 • לבצע בקרה עצמית ולעדכן את המטרות בהתאם.
 • להתנהל ביעילות, לנהל זמן ולתעדף משימות (לשמור על ריכוז ולהתעלם מגירויים לא רלוונטיים ומהסחות דעת ולפתח אסטרטגיות להתמודדות עימן).
התמודדות עם לחץ ומשבר

(Coping)

 • לזהות מצבי קושי, מצוקה ומשבר.
 • לבקש עזרה ולהיעזר באחרים.
 • לסגל חשיבה חיובית גם במצבי קושי – להשתמש באסטרטגיות חשיבה חיוביות (למשל דיבור עצמי חיובי) ולהימנע ממתן פרשנות שלילית ומרומינציות.
 • לגבש דרכים להתמודדות עם משברים – כגון הפחתה של גורם הלחץ או פתרון הבעיה.
 • לגלות גמישות ולהסתגל לשינויים – לקבל מצבים של שינוי בנסיבות, להגיב ולבצע התאמות בהתנהגות, בציפיות ובשגרת החיים.
יכולות ליבה:
ויסות עצמיהנעה עצמיתהתמודדות עם לחץ ומשבר

פעולות:

 • לעצב את הסביבה בהתאם למטרות

להשתמש באסטרטגיות פשוטות של ויסות על מנת להתמודד עם רגשות שליליים בתמיכה של מבוגר (כמו לנשום עמוק, להתרחק מהסיטואציה)

להתמודד עם תסכולים ולזהות סיטואציות מאתגרות בתמיכה של מבוגר

לעבור בגמישות בין סביבות שונות או פעילויות שונות (מהבית לגן, בין משחקים)

לזהות השפעה של מצבי חיים מסוימים על מחשבות, על רגשות ועל התנהגות ; להכיר במידת או בסוג ההשפעה השונה של מצבים אצל כל אדם ואדם

לזהות מצבים מאתגרים ובעלי ערך חיובי בטווח הארוך, להתנסות בהם ולהתמודד עימם

לזהות ולשקול את הכדאיות של התנסות במצבים מפתים בטווח הקרוב, אך בעלי השלכות שליליות בטווח הרחוק

לזהות את היכולת להתמודד ולווסת את הרגשות וההתנהגות במצבים שונים ולבחור מצבים בגמישות ובהתאם להקשר, למשאבים הנתונים ולמטרות ארוכות הטווח

פעולות:

 • לווסת רגשות ביעילות

להשתמש באסטרטגיות פשוטות של ויסות על מנת להתמודד עם רגשות שליליים בתמיכה של מבוגר (כמו לנשום עמוק, להתרחק מהסיטואציה)

להתמודד עם תסכולים ולזהות סיטואציות מאתגרות בתמיכה של מבוגר

לעבור בגמישות בין סביבות שונות או פעילויות שונות (מהבית לגן, בין משחקים)

לזהות מצבים המעוררים עוצמות רגשיות ודורשים ויסות רגשי ואיזון התנהגותי

להכיר דרכים בסיסיות לוויסות (למשל הסחת דעת, דיבור עצמי) וליישמן בהנחיית מבוגר

להכיר מגוון של אמצעים לוויסות עצמי (הסחת דעת, דיבור עצמי פנימי, הערכה מחדש, קבלה, הרחקה, הרפיה גופנית, נשימות) ולבחור את האמצעי המתאים למצבים שונים בבית הספר ובבית

להתאים את השימוש באמצעים לוויסות רגשי למצב, לסוג הרגש, למספר המשאבים הזמינים, למטרות ולמאפיינים האישיים

לנטר את ההשפעה של ויסות רגשי בזמן אמת ובדיעבד ולשנותו באופן גמיש ומותאם

פעולות:

 • להתאים את הבעת הרגשות למצב

להשתמש באסטרטגיות פשוטות של ויסות על מנת להתמודד עם רגשות שליליים בתמיכה של מבוגר (כמו לנשום עמוק, להתרחק מהסיטואציה)

להתמודד עם תסכולים ולזהות סיטואציות מאתגרות בתמיכה של מבוגר

לעבור בגמישות בין סביבות שונות או פעילויות שונות (מהבית לגן, בין משחקים)

להביע רגשות בהתאם למצב באמצעות מילים, הבעות פנים ושפת גוף

להביע רגשות באמצעות מילים, הבעות פנים ושפת גוף בהתחשבות באחרת

להביע רגשות באמצעות מילים, הבעות פנים ושפת גוף באופן מותאם גם במצבים טעונים רגשית

להביע רגשות באופן המקדם תקשורת מיטבית אגב הבנה של הרצונות והצרכים של העצמי ושל האחרת

פעולות:

 • להציב מטרות, לתכנן כיצד להשיגן ולפעול לשם קידומן

לבחור מטרות ופעילויות על סמך ניסיון העבר, להתארגן לקראתן (הכנות/כלים דרושים) ולבצע את הפעולות הדרושות להשלמתן לפי הסדר, בעזרת מבוגר

לפעול לפי הנחיות ולעקוב אחר הוראות מרובות שלבים

להתמיד בפעילות/מטרה/פתרון בעיה לאורך זמן גם לנוכח הפרעות

להציב מטרות לטווח קצר

לזהות מטלות הדורשות השקעת מאמץ או עזרה חיצונית כדי לבצען בהצלחה

להבחין בין מטרות קצרות לארוכות טווח ולהגדיר שלבים להשגת יעדים חברתיים ולימודיים

לזהות ולאתר משאבים (פיזיים, אנושיים ואחרים) להשגת יעדים לטווח קצר ולהבין כיצד אפשר להיעזר בהם

להגדיר יעדים ולייצר תוכנית פעולה להשגת מטרות קצרות וארוכות טווח ולהגדיר שלבים להשגתן

להתאים את השימוש במשאבים זמינים פוטנציאליים (בבית הספר, בבית, בקהילה) להשגת מטרות (טווח קצר עד בינוני) ולהתגברות על מכשולים

להגדיר יעדים (אישיים, חברתיים ואקדמיים) לחיים הבוגרים, כולל שלבי פעולה, מסגרות זמן ותבחינים להערכת הישגים

לזהות, לאתר ולהשתמש במשאבים חיצוניים העשויים לתרום להשגת מטרות לטווח ארוך

פעולות:

 • להתמיד במטרה גם לנוכח חסמים ואתגרים

לבחור מטרות ופעילויות על סמך ניסיון העבר, להתארגן לקראתן (הכנות/כלים דרושים) ולבצע את הפעולות הדרושות להשלמתן לפי הסדר, בעזרת מבוגר

לפעול לפי הנחיות ולעקוב אחר הוראות מרובות שלבים

להתמיד בפעילות/מטרה/פתרון בעיה לאורך זמן גם לנוכח הפרעות

לדחות סיפוקים ולהימנע מפיתויים במהלך השגת יעדים קונקרטיים

לזהות מכשולים והסחות דעת במהלך השגת היעדים ולווסת התנהגויות המפריעות לביצוע המשימה במועד שנקבע

לזהות כיצד הצלחתי להתגבר על מכשולים לשם השגת מטרה

לצפות מכשולים להשגת יעד ארוך טווח (אישי, חברתי או לימודי) ולתכנן "תוכנית מגירה" כדי להתגבר עליהם

פעולות:

 • לבצע בקרה עצמית ולעדכן את המטרות בהתאם

לבחור מטרות ופעילויות על סמך ניסיון העבר, להתארגן לקראתן (הכנות/כלים דרושים) ולבצע את הפעולות הדרושות להשלמתן לפי הסדר, בעזרת מבוגר

לפעול לפי הנחיות ולעקוב אחר הוראות מרובות שלבים

להתמיד בפעילות/מטרה/פתרון בעיה לאורך זמן גם לנוכח הפרעות

לעקוב אחר ההתקדמות במהלך השגת יעד אישי לטווח קצר ולהעריך את מידת ההצלחה

להציב תבחינים להערכת הצלחה אישית, חברתית או אקדמית ולהעריך את ההתקדמות

לבצע רפלקסיה על הפעולות שננקטו על מנת להשיג יעדים שונים

פעולות:

 • להתנהל ביעילות, לנהל זמן ולתעדף משימות

לבחור מטרות ופעילויות על סמך ניסיון העבר, להתארגן לקראתן (הכנות/כלים דרושים) ולבצע את הפעולות הדרושות להשלמתן לפי הסדר, בעזרת מבוגר

לפעול לפי הנחיות ולעקוב אחר הוראות מרובות שלבים

להתמיד בפעילות/מטרה/פתרון בעיה לאורך זמן גם לנוכח הפרעות

להכיר וליישם דרכים לתכנון, לתעדוף ולניהול זמן

לתרגל אסטרטגיות של תכנון, תעדוף וניהול זמן

ליישם כישורי ניהול עצמי באופן שגרתי ביום-יום (תכנון, תעדוף משימות וניהול זמן)

פעולות:

 • לזהות מצבי קושי, מצוקה ומשבר
 • לבקש עזרה ולהיעזר באחרים
 • לסגל חשיבה חיובית גם במצבי קושי
 • לגבש דרכים להתמודדות עם משברים
 • לגלות גמישות ולהסתגל לשינויים

לזהות מצבים המצריכים סיוע חיצוני ואת גורמי הסיוע המתאימים

לזהות כיצד וממי אפשר לקבל עזרה במצבי קושי, חירום ומשבר

לבקש עזרה בעת הצורך

לזהות גורמי סיוע בבית, בקהילה ובבית הספר ולהכיר דרכים שונות לפנייה לעזרה ולקבלת תמיכה וסיוע מאחרים

להשתמש בדרכים שונות להתמודדות עם תרחישים מאיימים או לא נעימים (כגון הרגעה עצמית, התרחקות מהמצב, בקשת סיוע או מדיטציה)

להעריך את תרומתם של מקורות תמיכה שונים ולהתאים את גורם התמיכה המתאים לכל מצב נתון

לפתח עמדות חיוביות בעת לחץ (כגון הערכה והבניה מחדש של מצבים)

להסתגל ולשנות דרכי פעולה ותוכניות בתגובה לשינויים בסביבה או ביעד

לזהות משאבים ומקורות סיוע חיצוניים לפתרון מצבי משבר, לדעת מתי וכיצד להשתמש בהם ולפתח מערכות יחסים תומכות/מערכות תמיכה

לעדכן משימות/תוכניות בשים לב למצבים קשים או בלתי צפויים

מקורות נבחרים

Texas Education Agency. (2011). Early childhood outcomes and prekindergarten guidelines alignment. Education Service Center Region XIII and the Texas Education Agency.

Haggard, P., & Eitam, B. (Eds.). (2015). The sense of agency: Social Cognition and Social Neuroscience. Oxford: Oxford University Press.

Famias, T., Johnson, B., Modeen, J., Riccio, A., Sokolofsky, L., Sahr,. et.al. (2018). North Dakota multi-tier system of supports (NDMTSS): SEL student-friendly scales by grade-span-grades K-12. South East Education Cooperative.

MAGI Educational Services, Inc. (2003). Preschool special education: Learning outcomes and indicators for kindergarten participation. The University of the State of New York.

Michigan Department of Education. (2017). Early childhood to grade 12 social and emotional learning (SEL). competencies and indicators. Michigan Department of Education.

New Jersey State Department of Education (2014). Preschool teaching and learning standards. New Jersey State Department of Education, Trenton.

Putnam-Franklin, S., Lu, M. L., Theriault, S., and Kearns-Fox, J. (2015). Massachusetts standards for preschool and kindergarten: Social And emotional learning and approaches to play and learning. The Massachusetts Department of Education

Scott, Lee A. (2017).  21st Century Learning for Early Childhood Framework, The Partnership for 21st Century Learning (P21)- Battelle for Kids.

Tennessee Department of Education. (2017). K-12 social and personal competencies resource guide. Tennessee Department of Education.

The Preschool Network Center for Development and Disability University of New Mexico. (2002). Performance standards and benchmarks for three and four-year-old children. The Preschool Network Center for Development and Disability University of New Mexico.


אתרים נבחרים

Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA), Personal and Social Capability

https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/personal-and-social-capability/

Illinois State Board of Education, Illinois Learning Standards. Social/Emotional learning standards.

https://www.isbe.net/Pages/Social-Emotional-Learning-Standards.aspx

New-York State Education Department, New York State social emotional learning benchmarks

http://www.p12.nysed.gov/sss/selbenchmarks.html

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).