מיומנויות אבני הדרך

מיומנויות אבני הדרך

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


אבני הדרך של מיומנויות דמות הבוגר

מטרת תהליך ההמשגה וההגדרה של המיומנויות היא לתאר באופן בהיר ותמציתי את מטרות הלמידה המעודכנות אותן חולקים צוותי החינוך במערכת החינוך בכלל הדיסציפלינות ושכבות הגיל. במילים אחרות, הגדרת כל מיומנות, יכולות הליבה שלה והפעולות השונות שהיא מאפשרת לבצע, משרטטת תמונה של בוגר מערכת החינוך אשר רכש בהצלחה את המיומנות הנדונה, ומספקת עקב כך מדד הצלחה ברור שניתן לכוון אליו. כך לדוגמה, ההגדרה וההמשגה של המיומנות "חשיבה ביקורתית" מורכבת בין היתר מיכולות ליבה כמו טיעון וקבלת החלטות, ותיאור רכישה מוצלחת של יכולות ליבה אלה כולל פעולות מסוג "לנסח טענה ולהצדיקה באמצעות מידע או נתונים" ו"לזהות הטיות וכשלים לוגיים בטיעון" (טיעון) או "לנתח בעיה, סוגיה או דילמה ממגוון נקודות מבט" ו"לזהות ולנטרל הטיות, שיקולים זרים ודעות קדומות" (קבלת החלטות).

ההגדרות וההמשגות של מיומנויות דמות הבוגר, אם כן, אמורות לסייע למורים, צוותי חינוך, מפתחות תוכן, צוותי הערכה וכיו"ב במשימת שילוב הוראת המיומנויות בתהליכי הלמידה במערכת החינוך, שכן הן מסבירות כיצד נראית הצלחה בהשגת מטרות הלמידה המעודכנות. עם זאת, ברור שיכולות כמו "לנסח טענה ולהצדיקה", לדוגמה, תלויות בהתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית, הלשונית והיבטים התפתחותיים אחרים של הילד, כמו גם בעומק ובהיקף הידע שלו אשר נצבר בהדרגה. לפיכך, יכולות הליבה של המיומנויות נראות אחרת בשלבי גיל שונים – ילד בכיתה ד אשר מחזיק ביכולת קבלת ההחלטות או ביכולת הטיעון לא בהכרח יודע לעשות אותם דברים כמו ילד בכיתה י' אשר מחזיק יכולות אלה – ולכן תמונת ההצלחה של התפתחות המיומנויות משתנה בהתאם לגיל.

לאור זאת, מלבד תיאור יכולות הליבה של מיומנויות דמות הבוגר ופעולותיהן, תהליך ההגדרה וההמשגה כלל גם בניית "אבני דרך" ליכולות הליבה השונות. אבני הדרך מתארות כיצד נראות יכולות הליבה של המיומנויות בחמישה שלבי גיל לאורך שנותיו של התלמיד במערכת החינוך (מקדם יסודי עד סוף התיכון) ומדייקות את מדדי ההצלחה בהתאם להתפתחות הנורמטיבית בגילים הנדונים ובהתאם לתשתית הידע הנבנית. חשוב לחדד בהקשר זה כי לאור השונות הגבוהה בהתפתחות הקוגניטיבית, רגשית, לשונית והיבטי התפתחות אחרים אצל ילדים, אבני הדרך מתארות תמונת הצלחה רק עבור מרבית הילדים בטווח הגילאים הרלוונטי, אך לא בהכרח כולם (כאשר גם הטווח עצמו הוא רחב).

תהליך בניית אבני הדרך כלל היוועצות נרחבת במסמכים בין-לאומיים, תיאור אבני דרך של מיומנויות במערכות חינוך מובילות ברחבי העולם וספרות מקצועית רלוונטית, והוא בוצע בשיתוף הגורמים המקצועיים במשרד החינוך ובהובלת ראשי צוותים מתוך המזכירות הפדגוגית והמנהל הפדגוגי. כמו כן, תהליך הבנייה כלל שלב של תיקוף, שבמסגרתו התבקשו מומחים רלוונטיים מהאקדמיה לחוות דעתם על התוצר ולסייע בדיוקו.

כיצד לקרוא ולהשתמש באבני הדרך?

לכל אחת מ-13 המיומנויות קיים עמוד ובו הגדרת המיומנות, טבלת יכולות הליבה ופירוט הפעולות שהן מאפשרות לבצע. בלחיצה על "אבני דרך לפיתוח מיומנות" בסרגל שבראש כל עמוד מיומנות ניתן לעבור לטבלאות אבני הדרך בנוגע לכל אחת מהפעולות של המיומנות.

בכל טבלה ניתן לעבור בין טווחי הגיל מגיל 3 עד כיתה י"ב בעזרת גלילה לאחד הצדדים ולראות בה את התפתחות אבני הדרך. הטבלאות המוצגות בפירוט נוגעות ליכולת הליבה הרלוונטית להן, ועל מנת לראות את הטבלאות השונות יש לעבור בין יכולות הליבה המוצגות בראש הטבלה. שימו לב שלחלק מהפעולות לא קיימות אבני דרך בכל טווח גיל.

האבנים מצטברות ותלויות האחת בהתפתחותה של הקודמות לה באותה השורה, ולכן ילדה וילד צריכים להיות מסוגלים לעשות את הדברים המתוארים בעמודות הקודמות בטבלה (מימין) כדי שתהיה להם היכולת לעשות את הדברים המתוארים בעמודות המתקדמות יותר (משמאל).

חשוב להדגיש כי אבני הדרך של המיומנויות משמשות לצורך הצבת מטרות ללמידה ואינן מספיקות לצורך הערכת לומדים. על מנת להעריך את רמת ההתפתחות של המיומנות אצל הלומד יש צורך ביצירת מחוון להערכת רמת התלמיד בנוגע ליכולת הנדונה. מכאן שאבני הדרך הן כלי ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות בנוגע למיומנויות ולא בנוגע לתלמיד מסוים. הן מדד התוצאה שבעזרתו נוכל להכיר ביכולתם של ילדה וילד לעשות את המתואר לגביו בשלב גיל מסוים (ולא כלי להעריך יכולת זו).