פריט ידע יישום המדיניות בשנת תשפ"ב

פריט ידע יישום המדיניות בשנת תשפ"ב

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

משרד החינוך עמל בימים אלו על התאמות ושינויים מערכתיים נדרשים בתחומי המדיניות השונים המוזכרים במודל הלוגי, וכן על פיתוח כלים שישמשו את צוותי החינוך לצורך שינויים בתהליכי הלמידה.

מדיניות ההוראה והלמידה: ייעשה עדכון והתאמה של תוכניות הלימודים, יפותחו תוכניות למידה ויושק מרחב הכולל יחידות הוראה לדוגמה לשימוש צוותי החינוך לבניית יחידות המשלבות ידע, מיומנויות וערכים לפי העקרונות מקדמי הלמידה. כמו כן ניתן יהיה לאתר תוכניות חיצוניות המתמחות בקידום ופיתוח מיומנויות דמות הבוגרת והבוגר דרך מאגר התוכניות של משרד החינוך. לבסוף, ארגון הלמידה יותאם לקידום מטרות הלמידה ותורחב הגמישות הפדגוגית.

מדיניות עובדי ההוראה: יוקמו צוותי מחקר ופיתוח בית ספריים וקהילות מורים שיובילו פיתוח כלים פדגוגיים, הכשרות מקצועיות, למידה, התנסות והתייעצות של צוותי חינוך.

מדיניות ההערכה והמדידה: יפותחו כלים להערכת מיומנויות דמות הבוגרת והבוגר וידע בין-תחומי וכלים לליווי התפתחותן של מיומנויות SEL (רגשיות וחברתיות): ההערכה והמדידה יותאמו למדידת אוריינות; יפותחו כלי הערכה פנימיים למיומנויות לשימוש בבתי הספר; יפותחו מחוונים וכלים פנימיים לליווי תהליכי התפתחות רגשית וחברתית (הערכה עצמית של תלמידים, למשל); בטווח הארוך: פיתוח הערכה ומדידה חיצונית למיומנויות קוגניטיביות נבחרות – חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, אוריינות דיגיטלית.

מדיניות סביבות הלמידה: תקשוב כלל בתי הספר לשם קידום סביבת לימוד דיגיטלית ותומכת למידה עצמאית ושיתופית; פיתוח מרחבי למידה בית ספריים לתמיכה ועידוד תהליכי למידה מותאמת למציאות המשתנה (M-21); הרחבת האפשרויות למרחבי למידה חוץ בית ספריים.